26. TBD - Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması


Bilişim teknolojilerinin sağladığı olanaklarla müziğin bir araya gelişini bir yarışma heyecanı ile güçlendiren ve ülkemizde elektronik müzik yaratıcılarının ortaya çıkmasına olanak sağlayan TBD-HALICI Bilgisayarla Beste Yarışması'nın asıl amacı bir yarışmadan çok, bilgi çağının tanımlarına uyan, teknolojiyi kullanan ve üreten, yaratıcılığı ve sanatı eyleme dönüştürebilen insanlara ticari kaygılardan uzak, kaliteli ve özgür bir üretim imkanı vermektir.

Bilginin ve bireyin öneminin giderek arttığı, yetenek ve yaratıcılığın ön plana çıktığı yeni dünya düzeninde, ülkemizdeki teknoloji ve sanat birlikteliğinin en güzel örneklerinden birini oluşturan TBD-HALICI Bilgisayarla Beste Yarışması 26 yıldır Bilişim Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenmektedir.

Müzik otoriteleri tarafından ülkemizin en kaliteli yarışmalarından biri olarak değerlendirilen ve geleneksel hale gelen TBD-HALICI Bilgisayarla Beste Yarışmasının en büyük kıvanç kaynağı, yarışmaya katılmış olan pek çok bestecinin bugün yurt içinde ve dışında müzik endüstrisinde çok önemli projelere imza atmış olmasıdır.

Elektronik müzik tarihinde kısa, ama ülkemizde bu alanda uzun ve güçlü bir geçmişi olan Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması, 26 yıldır değişmeyen jürisiyle de bir ayrıcalık yaratmaktadır. Yarışma jürisi Garo Mafyan, İzzet Öz, Şeref Oğuz, Hakan Özer, Borga Parlar, Mehmet Okonşar Artun Ertürk, Yavuz Durak, Rahmi Aktepe ve Emrehan Halıcı, teknik jürisinde ise Dr. Ufuk Önen, Bülent Bıyıkoğlu, Murat Yücel, Gerçek Dorman ve Metin Emenullahi gibi müzik, teknoloji ve kültür dünyasının duayenlerinden oluşuyor.

26. TBD-Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması
Share